Mathematical Institute eLibrary of Mathematical Instituteof the Serbian Academy of Sciences and Arts Mathematical Institute
> Home / All Journals / Journal /
 
Front Page Matemtički kolokvijumPublisher: Naučno društvo matematičara Banja Luka, Banja LukaISSN: 0354-6969Issue: XVIII (1)Date: 2012Journal Homepage
 

Četiri teoreme o pravilnom devetouglu 5 - 15
Dragoljub Milošević  
AbstractKeywords: pravilni devetougao; stranica i dijagonalе pravilnog devetougla; jednakokraki trougao; simetrala unutrašnjeg ugla; slični trouglovi; tetivni četverougao; Pitagorina; Ptolemejeva i Stjuartova teorema; sinusna i kosinusna teoremaMSC: 51M04, 97G40 G40
Interesantna primjena Mellinove Transformacije 17 - 23
Samra Pirić and Sanela Halilović  
AbstractKeywords: Mellinova transformacija; adelički harmonijski oscilator; vakuum stanjeMSC: 11F85, 11R56, 42A38 I70
Šest dokaza jedne teoreme u geometriji 25 - 31
Dragoljub Milošević and Borisav Simić  
AbstractKeywords: pravilni devetougao; stranica i dijagonalе pravilnog devetougla; lema; pravougli trougao; slični trouglovi; Pitagorina i Stjuartova teorema; Molvajdove formule; analitička geometrijaMSC: 51M04, 97G40 G40
Matematičko modelovanje u obrazovanju - problemi i prednosti 33 - 42
Bojana Zlokapa  
AbstractKeywords: matematičko modelovanje; matematičko obrazovanje; matematička edukacijaMSC: 97D40, 97M10 D40, M10
Usavršavanje matematičkog znanja kroz proces matematičkog modelovanja u osnovnim školama 43 - 52
Nena-Jelena Marilović  
AbstractKeywords: matematičko modelovanje; matematičko obrazovanjeMSC: 97D40, 97M10 D40, M10
Editor, How Do You Select a Referee?! 53 - 55
Mohammad Sal Moslehian  
AbstractKeywords: 
 
Remote Address: 44.210.99.209 • Server: elib.mi.sanu.ac.rsHTTP User Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)