Interesantna primjena Mellinove Transformacije


Samra Pirić, Sanela Halilović
U radu je pokazano kako Mellinova transformacija vakuum stanja adeli\v ckog harmonijskog oscilatora vodi do poznate funkcionalne jedna\v cine za Riemannovu zeta funkciju. In this paper is shown how Mellin transform of vacuum state of the adelic harmonic oscillator leads to the well-known functional equation for the Riemann zeta-function.