Mathematical Institute eLibrary of Mathematical Instituteof the Serbian Academy of Sciences and Arts Mathematical Institute
> Home / All Journals / Journal /
 
Front Page Istraživanje matematičkog obrazovanjaPublisher: Naučno društvo matematičara Banja Luka, Banja LukaISSN: 2303-4890Issue: 2_3Date: 2010Journal Homepage
 

Argumentacija slutnje (formiranje hipoteze) o nivoima razumijevanja osnovnoškolske aritmetike i rane algebre studenata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću 3 - 14
Senka Ibrahimpašić, Bernadin Ibrahimpašić and Daniel A. Romano  
AbstractKeywords: nivoi razumijevanja; procjena uspješnosti; aritmetičke strukture; algebra; linearna funkcija; linearna jednačinaMSC:  C30, C70, F40, H30
Utvrdjivanje nivoa razumijevanja nekih osnovnih logičkih pojmova studenata studijskog programa za predškolsko obrazovanje na pedagoškim fakultetima u Bihaću i Bijeljini 15 - 25
Branislav Boričić, Bernadin Ibrahimpašić, Edin Liđan and Daniel A. Romano  
AbstractKeywords: fundamental logic notions; logic teachingMSC:  B50, D60, E30
Kako (budući) učitelji razumiju algebarske generalizacije - jedno istraživanje o parnim i neparnim brojevima 27 - 32
Daniel A. Romano  
AbstractKeywords: parni i neparni brojevi; aritemtika; rana algebra; algebra; generalizacije; intervencije; uciteljiMSC: 97D70, 97E30, 97F60 D70, E30, F60
Jedno utvrdjivanje geometrijskih kompetencija studenata studijskog programa za obrayovanje učitelja 33 - 45
Daniel A. Romano, Vladan Todić and Milovan Vinčić  
AbstractKeywords: evaluation of instruction; goals of mathematics teaching; control and measurement of knowledge; abilities and skills; comprehensive works on geometry and the teaching of geometryMSC:  C70, D30, D60, G10
 
Remote Address: 3.236.225.157 • Server: elib.mi.sanu.ac.rsHTTP User Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)