O nekim novijim rezultatima iz trigonometriske aproksimacije


Slobodan Aljančić
U ovom ekspozitnom članki izložena su neka pitanja iz trigonometrijske aproksimacije, o kojoj, naročito u najnovije vreme, postoji bogata literatura. Članak je nešto upotpunjeniji seminar iz navedene oblasti koji je održan u letnjem semestru 1960. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.