O Cantor-ovim brojnim sistemima


Jovan Karamata
Cantor-ovim stavovima o razvijanju realnih brojeva u redove oblika: $$t=um_{n=1}^nfty\frac{d_n}{q_1q_2...q_n},$$ su neŇ°to dopunjeni i dat je pregledniji dokaz.