O jednom tipu eliptičkog integrala III vrste i o njegovim primenama


Stanimir Fempl
Postanak različitih oblika normalnih tipova eliptičkih integrala bio je uslovljen gledištima sa kojih su de posmatrali eliptički integrali ili eliptičke funkcije. Don Legendre, na primer, ide za tim da integral u kome se pojavljuje kvadratni koren polinoma III ili IV stepena redukuje na najjednostavniju formu, Weierstrass-u je stalno pred očima veza svih eliptičkih funkcija sa $\sigma$-funkcijom. Jacobi, opet, bira tipove koji dozvoljavaju neposredno razvijanje u redove itd. Pokazalo se, još, da nije opravdano dati izvesnom tipu eliptičkog integrala II vrste neku posebnu prednost, a s tim u vezi i neko naročito funkcionalno obeležje, jer su se našle mnoge druge ravnopravne forme; pogotovu, što se ovakvi integrali koji sadrže tri argumenta mogu svesti na funkcije koje sadrže tri argumenta mogu svesti na funkcije koje sadrže svega dva argumenta. No u velikom broju slučajeva, naročito u primenama, pokazalo se da je ipak opravdano uzeti neki tip za normalan, jer se u takvim slučajevima radilo o mnogim jednostavnim transformacijama.