O jednom postupku zbirljivosti divergentnih redova


Manojlo Maravić
Poznato je da se svakom do sada upotrebljenom postupku zbirljivosti može pridružiti funkcija $T(t,\varepsilon),(\varepsilon>0)$ koja određuje takozvani razmak konvergencije $(t,t+T)$ uočenog postupka. Tako, na primer, postupku $C$ odgovara funkcija $T(t,\varepsilon)-\varepsilont$, a Borel-ovom postupku funkcija $T(t,\varepsilon)=\varepsilon\sqrt{t}$. Prema tome možemo izvršiti podelu postupaka zbirljivosti na klase, tako da istoj klasi pripadaju svi oni postupci koji imaju istu funkciju $T(t,\varepsilon)$.