Primena Pfaff-ove metode u teoriskoj fizici


Đorđe Mušicki
U teoriskoj fizici pri formulisanju fizičkih zakona u diferencijanom obliku pojavljuju se linearne diferencijalne forme. One se u opštem slučaju mogu izraziti u obliku $$\fi=um_{i=1}^n X_idx_i$$ gde su $X_i(i=1,2,...,n)$ funkcije od nezavisno promenljivih $x_1,x_2,...,x_n$. S matematičke strane prvi ih je sistematski proučavao J. Pfaff. On je uvao i sisteme diferencijalnih jednačina $$um_{j=1}^n\(\frac{ tial X_j}{ tial x_i}-\frac{ tial X_i}{ tial x_j}\)dx_j=0\;\;\;\;(i-1,2,...,n)$$ pridruženih ovim formama i po njemu su linearne diferencijalne forme docnije nazvana PPfaff-ove forme ili Pfaff-ovi izrazi, a odgovarajuće diferencijalne jednačine Pfaff-ove jednačine.