O asimptotskom razvijanju A-zbirljivih linearnih funkcionela


Slobodan Aljančić
U matematičkoj analizi se još početkom XIX veka operisalo sa divergentnim redovima, ovo tim pre što su i numerički rezultati davali zadovoljavajuću tačnost(u Astronomiji). Tek pojavom Abela i Košija, koji su dali osnove moderne analize, počelo je da se ustaljuje shvatanje da dokazi ne smeju počivati na operacijama sa divergentnim redovima. Ali, samim time, ukazala se i potreba da se protumači zašto i divergentni redovi dovode do prihvatljivih rezultata.