Neposredna grafička restitucija kose aksonometrije


Milorad M. Jovičić
Dva osnovna zadatka Nacrtne geometrije su da se omogući za svaki od različitih načina projektovanja jediničnog ortogonalnog triedra: 1)Neposredno crtanje željene projekcije triedra kad je data veličina jediničnog vektora i međusobni položaj triedra, centra projektovanja i projekcijske ravni, i 2)Neposredna grafička restrikcija date projekcije triedra-neposredno grafičko određi banje prave veličine jediničnog vektora i položaja triedra i centra projektovanja prema ravni slike.