O sopstvenim funkcijama graničnog zadatka malih oscilacija elastične ploče


Ranko Bojanić, Vladeta Vučković
U oovom radu ispitivaćemo asimptotsko ponašanje sume kvadrata i proizvoda sopstvenih funkcija graničnog zadatka, tj. asimptotsko ponašanje funkcija $$E(ambda)=um_{ambda_neq ambda} \Phi_n^2(P)\;\;i\;\;I(ambda)=um_{ambda_neq ambda}\Phi_n(P)\Phi_n(Q).$$