Rešenje jedne homogene integralne jednačine


Bogoljub Stanković
U ovom radu posmatraćemo linearnu homogenu integralnu jednačinu: $$f(x)=\frac{1}{qrt{i x}}nt_0^nfty e^{-\frac{t^2}{4x}}f(t)dt$$