Jedan algoritam za određivanje najvećeg zajedničkog delioca polinoma.


Boško Damjanović
U članku je izložen i na programskom jeziku BASIC realizovan algoritam za određivanje najvećeg zajedničkog delioca od $n$ polinoma sa celobrojnim koeficijentima, koji je zasnovan ne na definiciji najvećeg zajedničkog delioca već na njegovim svojstvima. Navedenim programom NZD od $n$ polinoma određuje se direktno bez primene uobičajenih iteracija i deljenja polinoma sa polinomom. Navodi se i primer koji ilustruje algoritam.