Paralelizacija rada generatora pseudo-slučajnih nizova bitova (GPSN) i uopštenog generatora pseudo-slučajnih brojeva(CFSR)


Tanja Pulević
U ovom čanku se razmatra paralelizacija nekih generatora slučajnih brojeva. Tehnički, akcenat je stavljen na simulaciju deljenog memorijskog prostora kod transpjuterske ploče sa procesorima T800.