Formalne gramatike


Marica D. Prešić
Razvitak lingvistike, tu prvenstveno mislimo na tzv. opštu lingvistiku koja se bavi opštim jezičkim istraživanjima zajedničkim za sve jezike, poklapa se glavnim crtama sa razvitkom (matematičke) lokike: burno u antičko doba, sa visokim i vekovima neprevaziđenim dometima, lagano i veoma usporeno sve do XIX veka; u tom periodu su uglavnom razrađivane antičke ideje. XIX vek, međutim, nije bio vek op vste lingvistike, već vek posebih lingvističkih istraživanja u koja spadaju komparativne gramatike, biološki naturalizam, "humboltizam", psihologizam i dr.