Statistički momenti višeg reda i raspodele verovatnoća brzine u turbolentnom vihornom srtujanju


Svetlislav M. Čantrak
Сilј ovog rada је da se fizički objasne procesi turbulentnog prenosa i struktura turbulencije и karakterističnim oblastima unutrašnjih vihornih strujanja. Analiza se zasniva па rezultatima dobijenim u radu [10], koji se odnose kako na teorijska tako i eksperimentalna istraživanja statističkih parametara оvе klase strujanja. U tom radu bliže је opisana primena nove tripel-sonde i anemometrije kao i digitalna obrada i statistička analiza mernih podataka.