Primena metode varijacije na izučavanje osnosimetričnog MHD graničnog sloja na obrtnim telima pri strujanju fluida promenljive provodnosti


Zoran Boričić, Dragiša Nikodijević
U radu se proučava, sa praktične tačke gledišta, interesantan fizički model stacionarnog osnosimetričnog graničnog sloja nestišljivog provodnog fluida nа obrtnim telima pod dejstvom upravnog magnetnog polja. Pretpostavlja sе da spoljašпје električno polje пе postoji. Proučavaju se fluidi kod kojih su relativna dielektrična konstanta i magnetna propustljivost bliske jedinici, štO је inа\vсе i uobičajeno u magnetnoj hidrodinamici. Uzima se da је gustina naelektrisanja mala а da se elektroprovodnost fluida menја ро pretpostavci Rosova [1]. Dalje se pretpostavlja da је obrtno telo dovoljno dugačko i da magnetno polje miruje u odnosu па telo. Pored toga, zbog izbegavanja relativističkih efekata, smatra se da su karakteristične brzine u graničnom sloju mnogo mаnjе od brzine svetlosti. Za rešavanje problema osnosimetričnog magnetnog hirodinamičkog (MHD) graničnog sloja nа obrtnim telima koristi se varijaciona metoda sa iščezavajućim parametrom [2] koja је već primenjena па različite modele ravanskog graničnog sloja [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], nа neke modele osnosimetričnog graničnog sloja па obrtnim telima [4, 10] i druge probleme [11].