Prilog izučavanju strujanja elektroprovodnih razređenih gasova


Radomir Ašković
Izučavanje strujanja razređenih elektroprovodnih gasova u magnetnom polju ima veliki značaj u aeroinžinjerstvu velikih brzina, kao i u astronauci i dinamici plazme. U teorijskom izučavanju strujanja razređenih gasova polazi se od Navije-Stoks-ovih jednačina, sa graničnim uslovima za brzinu klizanja na zidu obstrujavanog tela i skok temperature na površini razdvanja gas-telo. Dokazano je, međutim, da se strujanje razređenog gasa može tetirati, takođe, i pomoću jednačina graničnog sloja za neuništiv fluid, uvodeći uslov klizanja, ukoliko su ispunjene još sledeće pretpostavke: a) Mahov broj strujanja mali, b) Rejnodslov broj strujanja dovoljno veliki (što je obezbeđeno malom konematskom viskoznošću gasa) i c) temperatura tela i okolnog gasa se uzajamno malo razlikuju.