Napomena uz Margerovu teoriju plitkih ljuski


Natalija Naerlović-Veljković
Mehanički sistem čije su diferencijalne jednačine linearne ро generalisanim koordinatama i njihovim izvodima, sreću sе u teoriji 1inearnih oscilacija [3], u automatici [4], u elektrotehnici i u drugim naučnim disciplinama. Nestacionarnost оvih sistema potiče usled vremenske zavisnosti koeficijenata $a_{i,j}$, $b_{i,j}$ i $c_{i,j}$. U ovakvim slučajevima se konačne jednačine kretanja često traže numeričkim metodama. Samo se u nekim specijalnim slučajevima može doći do koačnog tačnog analitičkog rešenja. Cilj ovog rada је, da prikazě metodu koja se može koristiti za numeričko rešavanje konačnih jednačina, а ponekad i za traženje tačnog analitičkog rešenja.