O nekim asimtotskim inversijama Cesàro-va postupka zbirljivosti


Božidar Popović
U jednom svom radu [2] pokazao sam da se iz ograničenosti Laplasovog integrala $$igmant_0^nfty e^{-lpha t} s(t) dt, igma\rightarrow 0,$$ i uslova konvergencije oblika $$s(x')-s(x)>O(1),$$ ispunjeno za svako $x'$ iz razmaka užeg nego što je $(x,\lambda x)$, ne može da sledi ograničenost funkcije $s(x)$, već samo njena delimična ograničenost $$s(x)=O\{\varphi(x)\}, gde je $\varphi(x)$ funkcija koja ispunjava određene uslove i vezana je za razmak konvergencije. Ako gornju granicu tog razmaka konvergencije napišemo u obliku $$V\{ambdaambda(x)\},$$ gde je $V(t)$ inversna funkcija izvesne funkcije $V(t)$ - onda će biti $$\varphi(x)=x\frac{ambda '(x)}{ambda(x)}.$$