Sukcesivna aproksimacija i nule integrala diferencijalnih jednačina drugog reda


Vojislav G. Avakumović
Rad govori o egzistenciji integrala nelinearnih diferencijalnih jednačina drugog reda koji prolaze kroz dve unapred date tačke $x,y$ ravni. Pri tome će se ograničiti na one stavove koji se dobivaju na osnovu tzv. metode sukcesivne aproksimacije. Kao neposrednu posledicu ovih stavova dobiću stavove o najmanjoj udaljenosti dvaju uzastopnih nula netrivijalnih integrala nelinearne diferenvijalne jednačine drugog reda.