Referat o doktorskoj tezi M. Tomića


J. Karamata, A. Bilimović, R. Kašanin
Član matematičkog instituta Miodrag Tomić podneo je Srpskoj Akademiji Nauka svoju doktorsku tezu O trigonometrijskim zbirovima.