Ocenka Koefficientov Fur'e Funkcij Prinadlezhashchih Klassam Besova


Muharem_Ch. Berisha


V eetoi rabote opredeleny dostatochnye usloviya kotorym dolzhny udovletvoryat' koefficienty Fur'e funkcii $f(x)$ chtoby ona prinadlezhala klassu $B(p,\theta,\alpha)$.