Editors:
Slobodan Aljančić (Beograd)
Suad Alagić (Sarajevo)
Dragoljub Arandjelović (Beograd)
Dragoš Cvetković (Beograd)
Georgi Čupona (Skopje)
Aleksandar Ivić (Beograd)
Đuro Kurepa (Beograd)
Svetozar Kurepa (Zagreb)
Vojislav Marić (Novi Sad)
Milo Marjanović (Beograd)
Žarko Mijajlović (Beograd)
Slaviša Prešić (Beograd)
Mileva Prvanović (Novi Sad)
Ivan Vidav (Ljubljana)