Some fixed point theorems in Banach spaces


Olga Had{v}zić
Dokazana je sledeća teorema o nepokretnoj tački preslikavanja $T+S$. extsc{Teorema 1.} Neka je $X$ Banahov prostor, $T,S\colon X\to X$ komutativna, neprekidna preslikavanja tako da za svako $y\in X$ postoji jedno i samo jedno $x(y)X$ tako da je $x(y)=Tx(y)+y$ i da su zadovoljeni sledeći uslovi: (i) Preslikavanje $S$ je aditivno, lokalno kompaktno i skup $\overline{S^n(X)}$ je kompaktan za neko $n>1$. (ii) Preslikavanje $R\colon y\to x(y)$ je neprekidno nad $X$. Tada je Fix $(T+S)=\emptyset$. Takođe su dokazane i neke teoreme o egzistenciji rešenja jednačine $x=F(x,x)$.