A remark on nonarchimedean Menger spaces


Olga Had{v}zić
U ovom radu je dokazana teorema o nepokretnoj tački preslikavanja $T\colon S\to S$ gde je $(S,\mathcal F,t)$ nearhimedovski Mengerov prostor sa neprekidnom $T$-normom $t$ koja je takva da je familija $\{T_n(x)\}n\in N$ podjednako neprekidna u tački $x=1$, gde je $T_n(x)=\underbrace{t(t(t(\ldots t(t}_{n\text{-puta}}(x,x),x),\dots),x)$, $x\in[0,1]$, $n\in N$. Dokazana teorema je uopštenje teoreme koju je dokazala I. Istratescu u radu [5] gde je $t=\min$.