Pravougli koordinatni sistem


Bojana Apelić
Priprema za čas na temu ``Pravougli koordinatni sistem'' u šetom razredu osnovne škole u Vrbasu.