Praktične mogućnosti matematičkih rešenja


Jovan Karamata
Ovo je reprint jednog članka poznatog srpskog matematičara Jovana Karamate, objavljenog u časopisu ``Matematički list za srednju školu'' 1931. godine. Na dva primera je pokazan značaj diskusije prilikom rešavanja problema.