Milosav M. Marjanović (1931--2023)


Rade Živaljević, Mirjana Katić
Sećanje na Milosava Marjanovića, glavnog urednika časopisa ``Nastava matematike'' i ``The Teaching of Mathematics'', koji je preminuo maja ove godine.