Obaveštenja


Redakcija
Obaveštenja o sledećim aktivnostima Društva matematičara Srbija u prethodnom periodu: 1. Državni seminar Društva matematičara Srbije; 2. Generalna skupština Evropskog matematičkog društva; 3. Plaketa DIS obrazovnoj platformi eVe\z baonica; 4. Medjunarodna takmičenja matematičara i informatičara u 2022. godini; 5. Novo u izdanju Društva matematičara Srbije.