Dokazi binomne formule i Pitagorine teoreme pomoću neodredjenog integrala


Petar Svirčević
U ovom kratkom prilogu se pokazuje kako se binomna formula i Pitagorina mogu izvesti korišenjem neodredjenog integrala.