75 godina rada Društva matematičara Srbije


Vladimir Mićić, Zoran Kadelburg
Dat je prikaz aktivnosti Društva matematičara Srbije od njegovog osnovanja 1948. godine. One su se odvijale uglavnom u sledećim sektorima: naučni rad (časopisi Matematički vesnik i The Teaching of Mathematics, organizacija kongresa matematičara i drugih naučnih skupova, predstavljanje srpskih matematičara u medjunarodnim asocijacijama), stručni rad (zalaganje za poboljšanje statusa matematike i matematičara, osnivanje Matematičke gimnazije, održavanje seminara za nastavnike matematike i informatike, časopis Nastava matematike, aktivnosti s mladim matematičarima i informatičarima, posebno njihova takmič enja, letnje i zimske škole, časopisi Matematički list za učenike osnovne škole i Tangenta) i izdavaška delatnost (posebno edicije Materijali za mlade matematičare i Bibliteka nastavnika matematike).