Obaveštenja


Redakcija
Obaveštenja o sledećim aktivnostima Društva matematičara Srbija u prethodnom periodu: 1.~Državni seminar Društva matematičara Srbije; 2.~11. Evropska matematička olimpijada za devojke; 3.~39. Balkanska matematička olimpijada; 4.~Medjunarodno studentsko takmičenje SEEMOUS 2022; 5.~Platforma ``e-Vežbaonica''; 6.~Novo u izdanju Društva matematičara Srbije.