Elementarno odredjivanje ekstremne vrednosti jedne funkcije


Šefket Arslanagić, Daniela Zubović
Problem elementarnog odredivanja ekstremnih vrednosti funkcija u matematici, osim xto je posebno interesantan, često ima i izvesnih prednosti u odnosu na poznate metode odredjivanja ekstremnih vrednosti pomoću diferencijalnog raquna. Dobro poznavanje elementarnih metoda, pogotovo nejednakosti, omogućuje da se veliki broj problema sa ekstremnim vrednostima funkcija mož e uspexno rešiti. Ovde će biti prikazan jedan takav primer.