Više rešenja jednog zadatka o jednakostraničnom trouglu


Marko Koščica
U ovom tekstu prikazano je nekoliko alternativnih rešenja sledećeg zadatka: Neka je $M$ taqka u unutrašnjosti jednakostraničnog $ABC$ takva da važi $MA=6$, $MB=8$ i $MC=10$. Odrediti veličinu ugla $AMB$.