Primena jedinstvenog okvira kvaliteta u stručno-predagoškom nadzoru nastave matematike i preporuke za unapredjivanje prakse na osnovu Hattie-vog visible learning-teorijskog koncepta


Radojko V. Damjanović
Theoretical concept known as ``visible learning'' of John Hattie is used for surveillance of educational process in primary and secondary schools.