Kad je zadatak rešen, još uvek ima šta da se radi, ili: o čemu treba da vode računa sastavljači zadataka


Ratko Tošić
A few examples are presented of possible errors in constructing mathematical problems.