Efekat geometrijske reprezentacije osobina relacije jednakosti na uspešnost rešavanja jednačina u mladjim razredima osnovne škole


Mika Rakonjac
A research upon using geometric properties of the equality relation for solving equations in primary schools.