19. Juniorska balkanska matematička olimpijada


Zoran Kadelburg, Miloš Djorić
Prikazana je organizacija i tok 19. Juniorske balkanske matematičke olimpijade, održane u Beogradu 24-29. juna 2015. godine. Dati su zadaci sa ovog takmičenja i njihova rešenja.