Algebarske vrednosti trigonometrijskih funkcija


Petar Svirčević
Dat je elementaran dokaz činjenice da su vrednosti trigonometrijskih funkcija bilo kog ugla čija se mera izražava racionalnim brojem stepeni algebarski brojevi. Zatim je prikazan jedan način izračunavanja vrednosti $\cos1^{\circ}$ s tačnox cu na pet decimala.