Nestandardni zadaci o kretanju


Milan Živanović
Prikazano je nekoliko rešenih nestandardnih zadataka iz kinematike.