Šest še\vira za razmišljanje


Dušica Marković
Prikazana su tri časa u osnovnoj školi inspirisana tehnikom razmišljanja ``šest šešira za razmišljanje'' koju je osmislio britanski psiholog Edvard de Bono.