Nastava matematike na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od osnivanja do danas


Branislav Boričić, Mirjana Ilić
Prikazan je istorijat nastave matematike na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od 1963. godine do danas.