O nejednakosti trougla u aksiomatici euklidske geometrije za srednje škole


Pavle Miličić
Nesporan je veliki značaj nejednakosti trougla u svoj matematici. Zato bi ovo tvrdjenje trebalo uvesti u nastavi euklidske geometrije srednje škole na adekvatan način. Za takvo uvodjenje Hilbertova aksiomatika nije pogodna za srednjoškolce, teška je. Iz tih razloga je akademik A. N. Kolmogorov predložio prikladniju aksiomatiku koju prikazujemo.