Metode učenja putem istraživanja i rešavanja problema


Miodrag Pešić
Nastava/učenje matematike, većim delom, svodi se na usvajanje i produbljivanje matematičke tehnike. Učenici nisu osposobljeni da argumentuju, razlikuju bitno od nebitnog, iznesu što više ideja, vrednuju, povežu, dokažu, nadju uzrok, zaključe \dots Neophodno je da nastavnik razlikuje sadržinska i procesna znanja. Samo tada, dovoljno će se pažnje posvetiti i jednima i drugima. To je i put prelaska sa pretežno deduktivnih metoda na metode učenja putem istraživanja.