Jedan pristup izvodjenju nastave aritmetike, V


Milosav M. Marjanović
Nastavlja se proučavanje multiplikativne strukture bloka brojeva do 100 - uspostavljaju se pravila združivanja činilaca, množenje zbira i razlike, uvodi se deljenje kao operacija čiji smisao odredjuje multiplikativna shema koju prate zadaci deljenja: kvotizacija (kolikovanje) i particija (razdvajanje), a zatim se uspostavljaju pravila koja ističu svojstva i ove operacije: razmena mesta delitelja i količnika, deljenje zbira i razlike. Koristi se pojam invarijantnog zapisa pravila aritmetike pa se ta pravila izražavaju proceduralno, retoriqki i simboliqki. Na kraju, detaljno se razradjuje deljenje sa ostatkom, brojeva do 20 sa 2, brojeva do 30 sa 3, \dots, brojeva do 90 sa 9, a što treba da postane deo usmenog fonda koji se koristi kod deljenja višecifrenih brojeva jednocifrenim.