Jedan pristup izvodjenju nastave aritmetike, IV


Milosav M. Marjanović
U ovom, četvrtom nastavku našeg članka, proširuje se blok brojeva do 20 na blok brojeva do 100. Postupci sabiranja i oduzimanja dvocifrenih brojeva temelje se na ikoničkim predstavama koje sugerišu aktivnosti sa slagalicama kojima predstavljamo ove brojeve. U osnovi množenja kao operacije stoji multiplikativna shema uz koju se formulixe zadatak množenja i to izražava sastavljanjem odgovarajućeg proizvoda. Umesto pritiska na učenike da memorišu tablicu množenja, mi predlažemo učenje postupaka kojima se ova tablica izgradjuje.