Bernulijeva nejednakost, njene generalizacije i primjena


Šefket Arslanagić
Some generalizations of Bernoulli inequality and some applications are presented.