Zanimljivi algebarski zadaci sa brojem 2012


Dušan J. Simjanović, Nenad O. Vesić
Some interesting arithmetical problems, involving number 2012, are presented.