Nekoliko zanimljivosti u vezi s množenjem višecifrenih brojeva


B. Varga Jožef
Some interesting ways of multiplying multidigit numbers are rpesented.